ความรู้ >> แผ่นซับเสียงกับฉนวนกันเสียง แตกต่างกันอย่างไร
KNOWLEDGE
ความรู้

แผ่นซับเสียงกับฉนวนกันเสียง แตกต่างกันอย่างไร

ในประเทศไทยโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทหรือเกือบทุกประเภท ต้องใช้เครื่องจักรในกระบวนการผลิต ซึ่งมักก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน การดำเนินการควบคุมหรือหาแนวทางในการลดเสียงเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับพนักงานในโรงงานหรือชุมชนใกล้เคียง นับเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้ประกอบการโรงงานต้องมีมาตรการควบคุมเสียงเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายหรือเกิดการร้องเรียนตามมา

กฎหมายกรมสวัสดิการ ฯ ได้กำหนดว่า เสียงที่มีความดังในระดับ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป เป็นอันตรายต่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมงของการทำงานในแต่ละวัน และเป็นระดับเสียงที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทที่ใช้เครื่องจักร ดังนั้น ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจึงควรทำความเข้าใจเรื่องการลดและป้องกันเสียงดังด้วยกัน รวมถึงการใช้แผ่นกันเสียงและฉนวนกันเสียง มาช่วยในการควบคุมระดับเสียงในโรงงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

มาทำความรู้จักกับแผ่นซับเสียงกับฉนวนกันเสียงว่าแตกต่างกันอย่างไร

แผ่นซับเสียง คือ วัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับเสียง เพื่อป้องกันเสียงสะท้อนกลับจากฝ้าเพดาน พื้น หรือผนัง ทำให้พื้นที่นั้นมีเสียงสะท้อนน้อยลง หรือไม่มีเสียงก้อง โดยปกติแล้วจะทำมาจากเส้นใยต่าง ๆ เช่น ใยแก้ว ฟองน้ำ หรือแผ่นโฟมสำเร็จรูป ซึ่งมักจะหุ้มผิวด้านนอกด้วยผ้า หรือวัสดุกันความชื้นพิเศษที่กันน้ำ

ฉนวนกันเสียง คือ วัสดุที่มีความสามารถในการป้องกันเสียง ซึ่งจะเป็นการลดเสียงที่ผ่านจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง โดยผลิตขึ้นมาจากวัสดุฉนวนเส้นใยต่างๆ ทำเป็นแผ่นสำเร็จรูป ใช้สำหรับกันเสียงระหว่างผนัง หรือใช้ต่อเติมร่วมกับผนังอื่นๆ เช่น ผนังเบา ผนังสมาร์ทบอร์ด ผนังยิบซั่ม หรือผนังอื่นๆ ก็ได้ เพื่อประสิทธิภาพในการกันเสียงให้ดียิ่งขึ้น

แผ่นซับเสียงและฉนวนกันเสียง เป็นวัสดุที่ช่วยในการลดเสียงเช่นเดียวกัน แต่มีข้อแตกต่างกันที่ “แผ่นซับเสียง” ใช้ซับเสียง ลดการสะท้อนกลับของเสียง และลดเสียงก้องภายในห้อง ส่วน “ฉนวนกันเสียง” เป็นวัสดุที่กันเสียงไม่ให้ผ่านออกไปภายนอกห้อง หรือเพื่อกันเสียงจากภายนอกเข้ามารบกวนภายในห้อง

จะรู้ได้อย่างไรว่าแผ่นซับเสียงและฉนวนกันเสียงเลือกอันไหนได้ผลดีที่สุด

การเลือกใช้งานแผ่นซับเสียงและฉนวนกันเสียงที่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับระดับความดังของเสียงสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้น และวัตถุประสงค์ที่ต้องการแก้ไข เช่น ถ้าต้องการป้องกันเสียงดังจากเครื่องจักรหรือมอเตอร์ แต่ไปเลือกใช้แผ่นซับเสียง ก็จะไม่สามารถลดปัญหาเสียงดังได้ แต่ถ้าต้องการแก้ไขปัญหาเสียงให้ได้ผลดีที่สุดสามารถใช้ทั้งแผ่นซับเสียงและฉนวนกันเสียงร่วมกันได้ ซึ่งจะทำให้เสียงไม่สามารถเดินทางผ่านออกด้านนอกและไม่มีเสียงจากด้านนอกมารบกวน รวมทั้งไม่มีเสียงสะท้อน หรือเสียงก้องอยู่ภายในห้องอีกด้วย ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความดังของเสียง ซึ่งจำเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมงานเสียงโดยเฉพาะ ที่มีความรู้พร้อมให้คำแนะนำเรื่องแผ่นซับเสียงและฉนวนกันเสียง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาเรื่องเสียง

 ปัญหาเสียงรบกวน เสียงดังเกินค่ามาตรฐาน เสียงก้อง และเสียงสะท้อน ไม่ว่าจะเกิดจากเครื่องจักรหรือเกิดจากกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมใดก็ตามที่ทำให้เกิดเสียง ถือเป็นเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญในการศึกษาทำความเข้าใจเพื่อแก้ไข ควบคุม และลดปัญหาเสียงต่าง ๆ ให้ลดลง สามารถทำได้โดยการใช้วัสดุที่มีความสามารถในการลดเสียงและควบคุมแก้ไขปัญหาเสียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ อย่างเช่น ใช้ฉนวนกันเสียงและแผ่นซับเสียง ที่มีคุณภาพ รวมไปถึงบริการแก้ปัญหาเสียงด้วยมาตรการทางวิศวกรรมโดย บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการลดเสียง มีสินค้าคุณภาพสูงในการแก้ไขปัญหาด้านเสียงในโรงงานที่ผ่านมาตรฐาน และได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าต่าง ๆ มากมายที่ไว้วางใจใช้บริการ ยินดีให้คำแนะนำและออกแบบแนวทางลดเสียงทั้งภายในและภายนอก หากท่านใดที่ต้องการสอบถาม ปรึกษา หรือสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อได้ที่ Line: @newtechinsulation

...เพราะเราเข้าใจเรื่องเสียง

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ โดย บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด ห้ามมิให้คัดลอกหรือดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

(Copyright © 2022 by Newtech Insulation Ltd. All rights Reserved.)