Products
สินค้า

Quadzero NL

แผ่นกันเสียงเคลือบฟอยล์ที่มีคุณสมบัติป้องกันการติดไฟ ผลิตจากวัสดุไวนีลที่มีน้ำหนักสูงปิดทับผิวหน้าด้วยแผ่นฟอยล์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกันเสียงและหน่วงการลามไฟ โดย Pyrotek พัฒนา “Quadzero NL” ให้ตรงกับมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับใช้งานในเรือ งานในอาคาร และในยานพาหนะ ได้รับการรับรองมาตรฐาน IMO: International Marine Organization ระดับสูงสุดสำหรับคุณสมบัติการป้องกันการลามไฟ รวมถึงมาตรฐานจากประเทศต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานในอาคารและยานยนต์ เช่น British, German, American และ Australian Standard (หน่วงการลามไฟ ลดความร้อนแผ่ และการแพร่กระจายของควันพิษ) ซึ่ง “Quadzero NL” นับเป็นสินค้าที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาต่อยอดมาจากสินค้าซีรี่ส์ Wavebar รุ่น Quadzero เพราะยังมีคุณสมบัติที่สำคัญครบถ้วน ทั้งเรื่องความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความทนทานต่อการฉีกขาด แต่เพิ่มคุณสมบัติในด้านต้านทานการติดไฟให้สูงขึ้น

“Quadzero NL” สามารถป้องกันการเกิดเหตุการณ์ “ความถี่วิกฤต” (critical frequency) หรือการสั่นพ้อง (resonance) จากความสั่นสะเทือนของผนังหรือวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ที่มีความถี่สอดคล้องกับความถี่ธรรมชาติ (natural frequency) ของโครงสร้างอาคารเอง ผนังหรือพื้นที่ประกอบอยู่บนโครงสร้างอาคาร ได้แก่ ผนังจากแผ่นไม้อัด ผนังจากแผ่นพลาสเตอร์บอร์ด ประตูที่มีความกลวงตรงกลาง เป็นต้น โดย “Quadzero NL” จะทำหน้าที่เพิ่มมวลหรือน้ำหนักให้แก่ผนังเบาเหล่านั้น ทำให้การสั่นพ้องของความถี่ธรรมชาติอยู่นอกเหนือจากช่วงของความถี่วิกฤต ซึ่งทำให้เกิดคุณสมบัติในการช่วยลดเสียง โดยเฉพาะเสียงทางกลจากเครื่องจักรขณะทำงาน เสียงเครื่องยนต์ เสียงจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผ่านมาทางผนัง ฝ้า และพื้น นอกจากนี้ “Quadzero NL” ยังปราศจากการปล่อยก๊าซโอโซนระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ European และ Australian Standard เรื่องของการปล่อย VOC (Volatile Organic Emissions)

การนำไปใช้งาน | Applications

 • สำหรับกรุในช่องว่างหรือผนังที่มีน้ำหนักเบา ฝ้า และระบบพื้น
 • กรุในผนังห้องเครื่องยนต์เรือ ห้องผู้โดยสาร เพื่อลดการทะลุผ่านของเสียง
 • ปูพื้นรถไฟหรือรถรางเพื่อช่วยลดเสียงรบกวนขณะวิ่งหรือเสียงขณะเบรค
 • ใช้หุ้มภายนอกท่อส่งอากาศระบบทำความเย็น เพื่อลดเสียงรบกวน (breakout noise)
 • ห่อหุ้มท่อที่มีเสียงดัง เช่น ท่อส่งก๊าซแรงดันสูง ท่อในโรงงานสารเคมี ท่อของระบบบำบัดน้ำเสีย

 

จุดเด่น | Features

 • ไม่มีการปล่อยก๊าซโอโซนในกระบวนการผลิต
 • กันน้ำ น้ำมัน และใช้ได้ทุกสภาพอากาศ
 • ปราศจากตะกั่ว กลิ่นระเหยของน้ำมันและบิทูเม็น
 • ได้มาตรฐาน IMO FTP 2010 (หน่วงการลามไฟ)
 • ได้มาตรฐาน BS 476.6 and 7 – Class 0
 • รองรับการติดตั้งหลายรูปแบบตามมาตรฐาน USA Coast Guard (USCG)
 • ติดตั้งง่าย สามารถตัดและติดบนพื้นผิวที่ต้องการได้รวดเร็ว
 • ทนแรงดึงสูง ป้องกันการฉีกขาด สามารถรองรับการแขวนได้ที่ความสูง 5 เมตร