Products
สินค้า

Wavebar dBX

แผ่นกันเสียงคุณภาพสูงจาก Pyrotek ชนิดให้ตัวได้แต่มีความแข็งแรง หน่วงการลามไฟ และมีควันน้อยเมื่อเจอไฟ “Wavebar dBX” สามารถป้องกันการเกิดเหตุการณ์ “ความถี่วิกฤต” (critical frequency) หรือการสั่นพ้อง (resonance) จากความสั่นสะเทือนของผนังหรือวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ที่มีความถี่สอดคล้องกับความถี่ธรรมชาติ (natural frequency) ของโครงสร้างอาคารเอง ผนังหรือพื้นที่ประกอบอยู่บนโครงสร้างอาคาร ได้แก่ ผนังจากแผ่นไม้อัด ผนังจากแผ่นพลาสเตอร์บอร์ด ผนังเบาที่ตรงกลางมีความกลวง เป็นต้น โดย “Wavebar dBX” จะทำหน้าที่เพิ่มมวลหรือน้ำหนักให้แก่ผนังเบาเหล่านั้น ทำให้การสั่นพ้องของความถี่ธรรมชาติอยู่นอกเหนือจากช่วงของความถี่วิกฤต ซึ่งทำให้เกิดคุณสมบัติในการช่วยลดเสียง โดยเฉพาะเสียงทางกลจากเครื่องจักรขณะทำงาน เสียงเครื่องยนต์ เสียงจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผ่านมาทางผนัง ฝ้า และพื้น

การนำไปใช้งาน | Applications

 • สำหรับกันเสียงในช่องระหว่างผนังเบา ฝ้า และระบบพื้น
 • เหมาะในการแก้ปัญหาเสียงรบกวนในที่พักอาศัย สำนักงาน และห้องประชุม
 • ลดเสียงในช่องว่างระหว่างพื้นหรือหลังคาของอาคารและพาร์ทิชั่น
 • เป็นส่วนประกอบของวัสดุกันเสียงในประตูกันเสียงเพื่อเพิ่ม Transmission Loss
 • สำหรับหุ้มท่อที่มีเสียงดัง วาล์ว และเสื้อพัดลมอุตสาหกรรม (industrial fan casing)
 • กรุผนังห้องโดยสารรถยนต์เพื่อกันเสียงเครื่องยนต์และเสียงจากถนนเข้ามารบกวน
 • ประยุกต์ใช้กับงานเฉพาะด้านอื่นๆที่ต้องการลดเสียงรบกวน

 

จุดเด่น | Features

 • ขึ้นรูปด้วยความร้อนเพื่อให้ได้รูปทรงตามต้องการได้
 • มีคุณสมบัติกันน้ำ น้ำมัน และทนต่อสภาพภูมิอากาศ
 • เมื่อติดไฟและนำไฟออก จะดับเองและไม่เป็นหยดเหลว
 • ปราศจากส่วนผสมของตะกั่ว ไม่มีกลิ่นฉุนของน้ำมันและบิทูเม็น
 • ไม่มีกระบวนการปล่อยก๊าซโอโซนในระหว่างการผลิต
 • ทนต่อแรงดึงสูง ทนทานต่อการฉีกขาด
 • ตัดเข้ารูปและติดตั้งได้ง่าย ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง