biz partner
พันธมิตรธุรกิจ

Pyrotek NC

Pyrotek Noise Control เริ่มกิจการในประเทศออสเตรเลียเมื่อปี ค.ศ. 1972 และมีประสบการณ์ด้านสินค้างานควบคุมเสียง (Noise-Control Products) มายาวนานร่วม 50 ปี มีสินค้าที่แก้ปัญหาเสียงทั้งใน งานก่อสร้างอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน สถานที่และอาคารสาธารณะ อาคารสำนักงานและอาคารพักอาศัย รวมไปถึงระบบขนส่งขั้นพื้นฐาน เช่น รถไฟและอากาศยาน ปัจจุบัน Pyrotek มีพนักงานทั่วโลกกว่า 3,000 คน 80 ที่ตั้ง ใน 35 ประเทศ และมี global headquarter อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

สินค้างานควบคุมเสียง ที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับได้แก่ vibration control, noise barriers, sound absorbers ซึ่งแยกย่อยลงไปอีกหลายรายการอย่างเช่น “Reapor” “Sorberbarrier” “Sorbertextile GCA” “Echohush Panel” “Soundlag” “Wavebar” “Wavebar NC” เป็นต้น สินค้าจาก Pyrotek เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก เราจึงได้เห็นสินค้างานควบคุมเสียงรุ่นต่างๆภายใต้ยี่ห้อ Pyrotek ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในและนอกโรงงานอุตสาหกรรม