Products
สินค้า

Reapor

“Reapor” แผ่นซับเสียงสำหรับใช้งานนอกอาคารที่มีรูปลักษณ์เหมือนแผ่นหินธรรมชาติ (cut stone) ผลิตจากวัสดุแก้วรีไซเคิลเม็ดเล็กฟอร์มขึ้นรูปเป็นแผ่นโดยผ่านกระบวนการให้ความร้อนสูงจนได้วัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกัน กระทั่งได้แผ่นซับเสียงที่มีลักษณะเป็นแผ่นแข็งแต่มีน้ำหนักเบา ปราศจากฝุ่นไฟเบอร์ ไม่ติดไฟ และมีเนื้อวัสดุคล้ายแผ่นหินที่มีความสวยงาม แต่มีความพรุนสูงช่วยในการดูดกลืนเสียงได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซึ่งแผ่นซับเสียง “Reapor” ติดตั้งได้ง่ายๆโดยใช้กาวชนิดที่แนะนำติด (ศึกษาได้จากคู่มือการติดตั้ง) โดยตัวแผ่นมีคุณสมบัติง่ายต่อการตัดแต่ง เจาะ และติดตั้งด้วยเครื่องมือช่างไม้ทั่วไป เป็นแผ่นซับเสียงที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง (outdoor usage) เมื่อโดนฝนจะมีคุณสมบัติไม่อมน้ำ โดยน้ำที่อยู่ในแผ่นจะถูกระบายออกตามช่องภายในแผ่น และส่วนที่เหลือจะถูกระเหยออกโดยแสงแดดตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามหลังฝนหยุดตกใหม่อาจจะเกิดประกายระยิบระยับบนแผ่นซับเสียงเป็นบางจุดที่มีผลึกคริสตัลเป็นส่วนผสมของวัสดุที่ผิวหน้าแผ่น (ไม่มีผลกับคุณสมบัติในการดูดซับเสียง)

การนำไปใช้งาน | Applications

 • กำแพงกันเสียงหรือผนังกันเสียงสำหรับถนนและอุโมงค์
 • ผนังกันเสียงนอกอาคารสำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • ตกแต่งผนังหรือฝ้าภายในสำนักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน และอื่นๆ
 • สำหรับประยุกต์ใช้กับช่องทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟ
 • สำหรับติดตั้งในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือ HVAC
 • สำหรับใช้เป็นตู้ครอบเครื่องจักรเพื่ดลดเสียงรบกวน
 • สำหรับเป็นผนังหรือกำแพงกันเสียงในสนามยิงปืน 

 

จุดเด่น | Features

 • มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ กันน้ำ และทนต่อแสงยูวี
 • ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ ไม่มีควันขณะเกิดอัคคีภัย
 • มีค่าการลดเสียงสูง NRC 0.95 (ความหนา 50 mm)
 • ทำงานง่าย ทั้งตัด เจาะ และติดตั้ง ใช้เพียงเครื่องมือช่างไม้ทั่วไป
 • มีความสวยงาม ให้ความรู้สึกเหมือนแผ่นหินจากธรรมชาติ
 • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะผลิตจากแก้วรีไซเคิล
 • น้ำหนักเบาและปราศจากฝุ่นไฟเบอร์