biz partner
พันธมิตรธุรกิจ

Alpha Acoustiki
Alpha Acoustiki ก่อตั้งขึ้นในประเทศกรีซ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 โดยทีมวิศวกรและทีม R&D ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเสียงรบกวนและปัญหาความสั่นสะเทือนทั้งในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม งานอาคารและที่อยู่อาศัย สถานบันเทิง ห้องสตูดิโอ โฮมเธียเตอร์ และอื่นๆ ด้วยประสบการณ์งานลดเสียงและความสั่นสะเทือนกว่า 40 ปี ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ด้านการควบคุมเสียงของทางบริษัทประกอบด้วย

  • สินค้าสำหรับแก้ปัญหาเสียงในอาคารและในโรงงานอุตสาหกรรม
  • สินค้าสำหรับแยกความสั่นสะเทือนสำหรับงานระบบทำความเย็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  • บริการวางระบบและแก้ปัญหาเสียงในห้องประชุม โรงภาพยนตร์ อาคารขนาดใหญ่
  • บริการตรวจวัดระดับความดังเสียงและความสั่นสะเทือนทั้งในและนอกอาคาร
  • บริการจัดทำตัวแบบจำลองคณิตศาสตร์ทางเสียงสำหรับเสียงรบกวนบนถนน

 

สินค้าคุณภาพของทาง Alpha Acoustiki ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ได้แก่

  • Room Acoustics – ALPHAcoustic
  • Building Acoustics – ISOLfon
  • Noise Control – ALPHAfon
  • Acoustics Materials – POLYfon
  • Vibration Control - VIBRO